Aerial acro pro děti (10–15)

pro děti
Aerial acro pro děti (10–15)
Kurz určený pro děti ve věku 10–15 let, které navštěvují kurz Cirkusová škola nebo Teens Cirk a chtějí prohloubit svoje dovednosti v oblasti vzdušné akrobacie. Podmínkou přihlášení na tento kurz je i přihlášení na jeden z uvedených kurzů (dle věkové kategorie). Berte na vědomí, že na kurz se nelze přihlásit samostatně!
Během kurzu se děti seznamují a prohlubují všechny oblasti vzdušné akrobacie, postupně si vybírají své zaměření a na tom dále pracují. Každá lekce obsahuje zahřátí, posilování a rozvoj flexibility, aby se děti postupně připravovaly na fyzickou náročnost vzdušené akrobacie a byly schopné se v ní nadále rozvíjet.

Lektor: Martina Vaněčková

Cirkus do Gala: 15. 1. 2022

Berte prosím na vědomí, že rodiče mají přístup pouze na první lekci, poté výuka probíhá bez jejich účasti.
Sourozenecká sleva u dětských a teens kurzů: u přihlášení dvou a více dětí je sleva na kurz pro druhé a každé další dítě 10 %.