Aerial Hoop MP+

pro dospělé
Aerial Hoop MP+

Kurz je určen pro všechny, kteří již mají základní zkušenosti se vzdušnou akrobacií na kruhu. Ovládají základní způsoby výlezu na kruh, několik základních prvků, libovolný způsob zavěšení na horní straně kruhu a bezpečný slez. Je zaměřen na zvyšování výdrže na kruhu a rozšiřování portfolia ovládaných pozic. Během lekcí začnou účastníci pracovat na krátkých choreografiích s hlavním cílem naučit se propracovanější přechody mezi jednotlivými pozicemi. Důraz je kladen na správnou techniku, tělesnou přípravu, flexibilitu, mobilitu a výdrž.

Lektor: Martina Vaněčková

 

Kurz přímo navazuje na jarní semestr, který je ukončen závěrečným vystoupením na Cirkusu do Gala během Žonglobalizace 2024.

Tři zameškané lekce lze nahradit v průběhu semestru na Openspace.

Na druhý (a každý další kurz) v tomtéž semestru je sleva 10 % při zápisu.