pro školy

Jsme přesvědčeni, že nový cirkus je díky svému nekompetitivnímu charakteru velmi účinným nástrojem, jak přivést k pohybu každého člověka bez ohledu na věk, tělesné a mentální dispozice nebo zkušenosti se sportem. Navazujeme proto spolupráci se školami, pedagogy i žáky samotnými. Nekompetitivnímu (neboli nesoutěžnímu) charakteru rozumějte takové aktivity, při kterých se nedělí žáci dle šikovnosti (respektive kvantifikovaného výkonu), nevytváří se soutěžní podmínky, které často v mnohých vyvolávají stres. Zato se nastavuje bezpečné prostředí, kde má každý jedinec prostor se realizovat dle svých možností a schopností. 

Máme za sebou několik rozmanitých projektů a zkušenosti z nich načerpané nám dokazují, že v cirkuse se může zapojit a zažít pocit úspěchu opravdu každý. Mimo pozitivního vztahu k pohybu přináší nový cirkus řadu dalších benefitů ať už na úrovni osobnostní/individuální nebo té sociální/skupinové. Slouží například jako účinný nástroj k posilování sebevědomí, sebedůvěry i vzájemné důvěry ve skupině. Osvědčuje se v řadě problémů s klimatem třídy, vymezování rolí nebo komunikací ve skupině. Může dále sloužit jako pomocník při řešení nejrůznějších patologických jevů.

Nabízíme následující možnosti spolupráce:

Připravujeme kurzy určené pedagogickým pracovníkům pro KCVJŠ (Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola). Kurzy jsou zaměřené na zapojení nového cirkusu v hodinách tělesné výchovy. Předáváme pedagogům základy jednotlivých technik a novocirkusových disciplín a ukazujeme si metodické postupy, jak s aktivitami v hodinách účinně pracovat a dosáhnout tak požadovaných cílů.

Pomáháme s vytvářením obsahu hodin tělesné výchovy s důrazem na nekompetitivní pohybové aktivity pro základní školy v Plzeňském kraji. Zároveň organizujeme workshopy ušité školám nebo třídám přímo na míru. To, zda-li se jedná o jednorázový program, a nebo o dlouhodobější spolupráci např. financovanou ze šablon MŠMT, záleží jen na vás, vašich možnostech a požadavcích. Kvůli vybavení pro cirkusové umění probíhá realizace ideálně v našem centru, ale lze se domluvit případně i na prostorách škol.


 

Chcete s námi spolupracovat?

Ať už vás charakter aktivit nového cirkusu coby pedagoga zaujal, oslovila vás jedna z našich nabídek, máte vlastní vizi a nápady vhodné k diskusi, a nebo máte prostě jen chuť se na cokoliv z výše uvedeného zeptat, neváhejte mě kontaktovat.

Martina Vaněčková +420602739374 martina@tutocirk.cz