o nás

Cirkulárium je jediné novocirkusové centrum v západních čechách. Nabízí tělocvičnu v centru města o velikosti 16 krát 10 metrů a výšce stropu 6 metrů vybavenou pro konkrétní nároky cirkusových disciplín (například taneční povrch, závěsné body pro vzdušnou akrobacii, bezpečnostní lunge, dopadové žíněnky a mnoho žonglovacího i dalšího vybavení).

Centrum nového cirkusu v Plzni vzniklo jako jedna z primárních aktivit naší organizace Žongléros Ansámbl. Založili jsme jej v roce 2014 tehdy v prostorách Waldorfské školy na Husovo náměstí. A to z potřeby specifického tréninkového prostoru pro naši uměleckou tvorbu. Zároveň zde od počátku organizujeme vzdělávání pro veřejnost s cílem popularizace nového cirkusu v Plzeňském kraji. Od roku 2019 Cirkulárium sídlí v námi zrekonstruované hale bývalé plzeňské papírny.

Cirkulárium nabízí pravidelné kurzy pro děti, dospělé i rodiče s dětmi, workshopy vedené našimi i externími lektory. Během letních měsíců pořádáme příměstské tábory.

V rámci festivalu Žonglobalizace jednou ročně organizujeme kabaretně laděný večer Cirkus do Gala, který nabízí možnost prezentace dětských i dospělých studentů v doprovodu jejich lektorů a hostů z řad českých i zahraničních novocirkusových umělců.

Dlouhodobě se také věnujeme sociálnímu cirkusu, spolupracovali jsme s neziskovými organizacemi jako například Ledovec z. s. nebo Tady a Teď, o. p. s.

Nabízíme školám alternativní hodiny tělesné výchovy Cirkustiku s důrazem na nesoutěžní pohybové aktivity. Ty realizujeme u nás v Cirkuláriu nebo přímo v prostorách škol.

Podílíme se na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků pod hlavičkou KCVJŠ (Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola). 

Spolupracovali jsme se Západočeskou Univerzitou v Plzni – Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara, kde jsme akreditovali předmět celoživotního vzdělávání Nový Cirkus.

Jsme jeden ze zakládajících členů česko-slovenské platformy pro rozvoj sociálního cirkusu a cirkusové pedagogiky Cirkonet.

 

 

Věříme, že nový cirkus inspiruje bez rozdílu věku. Mluví univerzálním jazykem a oslovuje jedinečným snoubením kreativity a fyzického výkonu.

 

Organizační tým

Organizační tým

Martina Vaněčková provozní manažerka Cirkulária, organizace kurzů +420602739374 martina@tutocirk.cz
Jiří Misař ředitel organizace +420728498321 jiri@zongleros.cz
Irena Henzl Velichová projektová manažerka – social cirkus irena@tutocirk.cz
Dagmar Pelesná projektová manažerka – školy dagmar@zongleros.cz
JAK ŠEL ČAS?

JAK ŠEL ČAS?

2019

V únoru 2019 jsme slavnostně otevřeli nové Cirkulárium, které se může právem hrdě nazývat centrum nového cirkusu v Plzni.

2017

Podařilo se nám akreditovat předmět Nový cirkus v rámci celožvotního vzdělávání na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity. V létě zde proběhl i první kurz nového cirkusu během letní školy ArtCamp.

2016

Zahájili jsme krásnou tradici Cirkusu do Gala – závěrečného představení při ukončení semestru kurzů v Cirkuláriu.

2014

V budově Waldorfské školy jsme vytvořili první novocirkusové centrum s názvem Cirkulárium. Zde jsme mimo naše pravidelné tréninky vedli kurzy pro dospělé a nově i pro děti.

2013

První kurzy vzdušné akrobacie na šálách a párové akrobacie pro dospělé probíhaly pod střechou našeho tehdejšího zázemí Světovaru.

2013

Jsme hrdí, že jsme se stali jedním ze zakládajících členů česko-slovenské platformy cirkusové pedagogiky pod vedením pražského centra pro nový cirkus Cirqueon.

2013

Spolupráce s neziskovou organizací Ledovec z.s. na projektu Cirkus Paciento odstartovala naši cestu zaměřenou mimo jiné na sociální cirkus. S naším podpůrným programem jsme zároveň začali pravidelně dojíždět do psychiatrické léčebny v Dobřanech.

2011

V roce 2011 jsme založili občanské sdružení Žonglér, věnující se popularizaci nového cirkusu v Plzni.