Aerial Hoop SP

pro dospělé
Aerial Hoop SP
Kurz je určen pro všechny, kteří již mají základní zkušenosti se vzdušnou akrobacií na kruhu. Ovládají základní způsoby výlezu na kruh, několik základních prvků, libovolný způsob zavěšení na horní straně kruhu a bezpečný slez. Je zaměřen na zvyšování výdrže na kruhu a rozšiřování portfolia ovládaných pozic. Během lekcí začnou účastníci pracovat na krátkých choreografiích s hlavním cílem naučit se propracovanější přechody mezi jednotlivými pozicemi. Důraz je kladen na správnou techniku, tělesnou přípravu, flexibilitu, mobilitu a výdrž.

Lektor: Lucie Bartošová

Cirkus do Gala: 15. 1. 2022

Na druhý (a každý další kurz) v tomtéž semestru je sleva 10 % při zápisu.