Aerial Silks MP+SP

pro dospělé
Aerial Silks MP+SP
Kurz je určen pro všechny, kteří již mají základní zkušenosti se vzdušnou akrobacií na šálách. Dokáží šplhat, ovládají základní uzel a nůžky (není třeba “střihem”). Je zaměřen na zvyšování výdrže na šálách a rozšiřování portfolia ovládaných pozic a pohybů. Během lekcí začnou účastníci pracovat na krátkých choreografiích kombinující různé způsoby práce se šálou. Důraz je kladen na správnou techniku, tělesnou přípravu, flexibilitu, mobilitu a výdrž.

Lektor: Stefanie Müllerová

Cirkus do Gala: 15. 1. 2022

Na druhý (a každý další kurz) v tomtéž semestru je sleva 10 % při zápisu.