Aerial Silks SP

pro dospělé
Aerial Silks SP

Kurz je určen pro studenty, kteří již mají základní zkušenosti se vzdušnou akrobacií na šálách. Během lekcí se účastník postupně seznámí novými možnostmi pohybu na šálách a osvojí si pokročilejší pozice a pohyby. Ty začne propojovat do krátkých choreografií a budouvat tím potřebnou výdrž. Důraz je kladen na zažití správných návyků a kvalitní technické provedení.
Jednotlivé lekce jsou vedeny individuálně tak, aby účastník postupně získával sílu, vytrvalost i flexibilitu.

PREREKVIZITY: různé způsoby šplhu; motýl, žába, hiplock, kosmonaut - ve výšce

 

Lektor: Stefanie Müllerová

 

Kurz přímo navazuje na jarní semestr, který je ukončen závěrečným vystoupením na Cirkusu do Gala během Žonglobalizace 2024.

Tři zameškané lekce lze nahradit v průběhu semestru na Openspace.

Na druhý (a každý další kurz) v tomtéž semestru je sleva 10 % při zápisu - pro uplatnění slevy nás kontaktujte na info@cirkularium.cz.