Aerial Silks Z

pro dospělé
Aerial Silks Z
Kurz je zaměřen na objevování základních principů vzdušné akrobacie na šálách. Během lekcí se účastník postupně seznámí s pohybem na šálách a osvojí si základní pozice a pohyby. Ty začne propojovat do krátkých choreografií a budouvat tím potřebnou výdrž. Důraz je kladen na zažití správných návyků a kvalitní technické provedení.
Není potřeba žádná předchozí průprava. Jednotlivé lekce jsou vedeny individuálně tak, aby účastník postupně získával sílu, vytrvalost i flexibilitu.

Lektor: Martina Vaněčková

Cirkus do Gala: 15. 1. 2022

Na druhý (a každý další kurz) v tomtéž semestru je sleva 10 % při zápisu.