Aerial Silks Z2

pro dospělé
Aerial Silks Z2

Kurz AS Z2 navazuje na AS Z a není určen pro začátečníky.

Kurz je zaměřen na objevování základních principů vzdušné akrobacie na šálách. Během lekcí se účastník postupně seznámí s pohybem na šálách a osvojí si základní pozice a pohyby. Ty začne propojovat do krátkých choreografií a budouvat tím potřebnou výdrž. Důraz je kladen na zažití správných návyků a kvalitní technické provedení.
Není potřeba žádná předchozí průprava. Jednotlivé lekce jsou vedeny individuálně tak, aby účastník postupně získával sílu, vytrvalost i flexibilitu.

Lektor: Martina Vaněčková

 

Kurz přímo navazuje na jarní semestr, který je ukončen závěrečným vystoupením na Cirkusu do Gala během Žonglobalizace 2024.

Tři zameškané lekce lze nahradit v průběhu semestru na Openspace.

Na druhý (a každý další kurz) v tomtéž semestru je sleva 10 % při zápisu - pro uplatnění slevy nás kontaktujte na info@cirkularium.cz.

Zápis na podzimní semestr ukončen.