miniCirk (3–5let)

pro děti
miniCirk (3–5let)
MiniCirk je určen pro děti ve věku tři až pět let. Děti získávají cirkusové základy formou her. Během nich je kladen důraz na uvědomění si vlastního těla – zpevnění středu, zlepšení koordinace pohybu a jemné i hrubé motoriky. Dítě získává zdravé pohybové návyky jako je zahřátí a protažení. Během her se seznamuje s cirkusovými hračkami netradičním způsobem, získává rytmus a pozitivní vztah k používaným předmětům. Toto poznání později uplatní při seznamování s konkrétní cirkusovou disciplínou.

Kurz je zakončen krátkým skupinovým vystoupením během Cirkusu do Gala.

Lektoři: Dagmar Pelesná, Lucie Statilová

Cirkus do Gala: 15. 1. 2022

Berte prosím na vědomí, že rodiče mají přístup pouze na první lekci, poté výuka probíhá bez jejich účasti.
Sourozenecká sleva u dětských a teens kurzů: u přihlášení dvou a více dětí je sleva na kurz pro druhé a každé další dítě 10 %.