Žonglování

pro dospělé
Žonglování

Kurz žonglování je inovativním způsobem, jak rozvíjet motorické dovednosti a posilovat mentální schopnosti. Účastníci se pod vedením zkušených instruktorů naučí žonglovat s různými nástroji (šátky, míčky, kruhy, kuželky a další), což nejen stimuluje rozvoj jemné motoriky a koordinace, ale také posiluje jejich schopnost udržet pozornost a zvyšuje mentální odolnost.

Tato umělecká činnost podporuje tvůrčí myšlení, zlepšuje fyzickou kondici a pohyblivost, a zároveň vytváří prostředí pro sociální interakce a spolupráci. Seznámíme se nejen s žonglováním sólovým, ale i ve dvojicích a menších skupinách. Zábavný a relaxační charakter žonglování přispívá k celkovému rozvoji sebedůvěry.
Primárním cílem je však poskytnout zábavný prostor pro zdokonalení žonglérských dovedností.

Kurz  je ukončen závěrečným vystoupením na Cirkusu do Gala během Žonglobalizace 2024.
Tři zameškané lekce lze nahradit v průběhu semestru na Openspace.

Na druhý (a každý další kurz) v tomtéž semestru je sleva 10 % při zápisu - pro uplatnění slevy nás kontaktujte na info@cirkularium.cz.

Kurz je přístupný od 14 let.

Lektoři: Jiří Misař, Jiří Hlaváč